Category: светски дан права потрошача

Осврт на 15. март претходних година (део 2)

Светски дан права потрошача 2016. године је обележен је кампањом „Сто без антибиотика“. Кампању је покренула и водила Потрошачка Интернационала и више њених чланица, међу којима је и Покрет за заштиту потрошача-Србије (Шведска, Немачка, Финска, Јужноафричка република, Белгија…). Упућена су писма  Mc Donalds-у, Subway-у i KFC-у и националним и регионалним представништвима ових великих ланаца и неким другим мањим ресторанима. Од них је тражено да у своје глобалне, временски одређене политике унесу избацивање из продаје меса животињског порекла које је третирано антибиотицима, који се користе у медицини. Изнет је јасан став да би ланци ресторана требало да набављају искључиво оно месо које не потиче од животиња које су рутински третиране антибиотицима. Read More

Осврт на 15. март претходних година (део 1)

Тема Светског дана права потрошача у  2017. години је ИЗГРАДЊА ДИГИТАЛНОГ СВЕТА У КОЈИ ПОТРОШАЧИ МОГУ ДА ВЕРУЈУ. Пракса је да се пре промоције нове кампање и Програма активности, осврне на резултате, проблеме и могућности настављања започетих активности.

Овогодишњој кампањи претходила је Кампања Потрошачке Интернационале и више националних организације потрошача, укључујући и Покрет за заштиту потрошача-Србије, покренута 15. марта 2014. годинe, с циљем да се побољша положај корисника услуга у мобилној телефонији.

Проблеми корисника мобилних телефона се испољавају у неповољној законској и подзаконској регулативи, недовољној информисаности корисника мобилних телефона, неразвијеним институцијама и механизмима за остваривање и заштиту права корисника ових услуга и др. Read More

15. март 2017. године

Сваке године, на Светски дан права потрошача се окупља глобални покрет потрошача и изнова се истичу потрошачка права у циљу промене свести људи путем осветљавања значајних питања за наш живот, али и живот будућих генерација.

 #BetterDigitalWorld

Овогодишња кампања, организација потрошача широм света, у фокус поставља дигиталне технологије чији је утицај на потрошаче све теже мерљив.

Несумњиво је да дигиталне технологије нуде многе погодности укључујући боље комуникације, приступ информацијама и већи избор, удобност и др. Међутим, ипак су отворена питања попут: приступа на интернет значајном броју потрошача, побољшања квалитета е-услуга, којим online услугама и производима потрошачи могу да верују и шта се дешава са подацима које деле на мрежи.

Током године Потрошачка Интернационала ће, заједно са својим чланицама, радити на низу пројеката који ће помоћи у изградњи online света којем потрошачи могу да верују. Read More

Светски дан права потрошача

Светски дан права потрошача обележава се од 15. марта 1983. године, у знак захвалности Џону Ф. Кенедију, који је 15.марта 1962. године у Конгресу САД предложио, a Конгрес прихватио, четири основна права потрошача: Прaво на безбедност, Право да потрошач буде информисан, Право на избор и Право да буде саслушан.

У обраћању Конгресу, Кенеди је тада рекао: “ Потрошачи по дефиницији укључују све нас… Они су највећа економска група, која утиче и на коју утиче готово свака јавна и приватна економска одлука. А ипак, они су једина значајна група…чији се погледи често не чују”. Read More