Светски дан права потрошача

Светски дан права потрошача обележава се од 15. марта 1983. године, у знак захвалности Џону Ф. Кенедију, који је 15.марта 1962. године у Конгресу САД предложио, a Конгрес прихватио, четири основна права потрошача: Прaво на безбедност, Право да потрошач буде информисан, Право на избор и Право да буде саслушан.

У обраћању Конгресу, Кенеди је тада рекао: “ Потрошачи по дефиницији укључују све нас… Они су највећа економска група, која утиче и на коју утиче готово свака јавна и приватна економска одлука. А ипак, они су једина значајна група…чији се погледи често не чују”.

Данас,  55 година после обраћања Конгресу, међународним организацијама и светској јавности, ове Кенедијеве поруке су веома актуелне.

Две године од првог обележавања Светског дана права потртошача,  Генерална скупштина УН је усвојила Директиве УН за заштиту потрошача. Оне су обухватиле принципе осам потрошачких права и обезбедиле оквире за доношење и јачање националних политика заштите потрошача.  У њима се, поред четири Кенедијева права потрошача, на предлог Потрошачке Интернационале, налазе још четири; Право на задовољавање основних потреба, Право на обештећење, Право на образовање и Право на здраву животну средину.

Обележавањем Светског дана права потрошача, на међународном плану, врши се мобилизација грађанских активности усмерених на најактуелније проблеме. Потрошачка Интернационала припрема, покреће и координира годишње кампање у које се укључује велики број локалних организација потрошача и потрошачких група. Годишњим кампањама, које прерастају у трајне активности, развија се солидарност у међународном потрошачком покрету. Промовишу се Основна права свих потрошача и енергично захтева да се она поштују, штите и развијају. У случајевима злоупотребе тржишта, друштвених неправди којим се она нарушавају, легитимно се организују мирни протести потрошача, и/или прикладни облици грађанске непослушности, јер су то легитимна средства борбе потрошача против неправди које им се чине.

Поводом Светског дана права потрошача, Потрошачка Интернационала у сарадњи са  све већим бројем организација потрошача са свих континената, покретала је, водила и  води преко 30 кампања. Овде наводимо само неке: Стандарди и потрошачи – Партнери за бољу будућност, Корпоративна контрола ланаца хране, везана за генетске модификације, Вода као роба и потрошачко право, Потрошачи кажу не генетски модификованој храни, Одрживом потрошњом до енергије за све, Кампања против неетичког рекламирања лекова, Кампања против рекламирања нездраве хране деци, Промоција здраве исхране и здравих стилова живота, Наш новац – Наше право, Безбедна храна за све, Сто без антибиотика, Кампања смањења неконтролисаног коришћења пестицида у пољопривреди и производња органске хране и овогодишње: У изградњу дигиталног света којем потрошачи могу да верују.

Leave a Reply