Гласило

Прва четири броја Јавног електронског гласила “Покрет потрошача” издали смо уз подршку Министарства културе и информисања као подршку пројекту Производња, дистрибуција и трајно чување медијских садржаја из области заштите потрошача.

Овом приликом позивамо све заинтересоване институције и појединце, који се баве заштитом потрошача, да се укључе у активно осветљавање ове проблематике и заједничко деловање на изналажењу одрживих путева заштите потрошача у свим областима.

број 1

pokret potrosaca

број 2

број 3

број 4

број 5

број 5 (додатак)