15. март 2017. године

Сваке године, на Светски дан права потрошача се окупља глобални покрет потрошача и изнова се истичу потрошачка права у циљу промене свести људи путем осветљавања значајних питања за наш живот, али и живот будућих генерација.

 #BetterDigitalWorld

Овогодишња кампања, организација потрошача широм света, у фокус поставља дигиталне технологије чији је утицај на потрошаче све теже мерљив.

Несумњиво је да дигиталне технологије нуде многе погодности укључујући боље комуникације, приступ информацијама и већи избор, удобност и др. Међутим, ипак су отворена питања попут: приступа на интернет значајном броју потрошача, побољшања квалитета е-услуга, којим online услугама и производима потрошачи могу да верују и шта се дешава са подацима које деле на мрежи.

Током године Потрошачка Интернационала ће, заједно са својим чланицама, радити на низу пројеката који ће помоћи у изградњи online света којем потрошачи могу да верују.

Као део кампање, Покрет за заштиту потрошача-Србије ће:

 1. Организовати Семинар  посвећен изградњи дигиталног света којем потрошачи могу да верују, а на којем ће се обратити следеће теме:
  • Покрет за заштиту потрошача-Србије, као део међународног потрошачког покрета, у промоцији дигиталног приступа, сигурности, разумевања и обештећења потрошача;
  • Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности у изградњи дигиталног света у који потрошачи – грађани могу да верују;
  • Заштитник грађана у изградњи дигиталног света у који грађани – потрошачи могу да верују;
  • Републичка агенција за телекомуникације у изградњи дигиталног света сигурности, разумевања, поверења и правичног обештећења потрошача – корисника телекомуникацијских услуга.
 2. Објавити радове са Семинара;
 3. Припремити и објавити Преглед закона и других прописа којим се уређују права и обавезе потрошача, давалаца услуга и надлежних државних органа;
 4. Објавити ауторске текстове и интервјуе са носиоцима одговорности и даваоцима дигиталних услуга, активностима Потрошачке Интернационале и њиховим резултатима.
 5. Наставити сарадњу и размену информација са Потрошачком Интернационалом и чланицама међународног покрета.

Leave a Reply