О нама

Верујемо у свет у којем је потребно да се уједињени залажемо за: оптималан друштвено-економски развој, социјалну правду, демократију, мир, солидарност, искорењивање сиромаштва, хуманост, слободно деловање тржишно-економских законитости, равноправне партнерске односе, сарадњу са организацијама потрошача у свету и др.

 

Покрет за заштиту потрошача – Србије је формиран 1991.г. као независна, непрофитна, невладина, ванстраначка друштвена организација за остваривање и заштиту права и интереса потрошача и корисника услуга.

2003.г. Покрет је регистрован за деловање на територији СРЈ;

Од 2008.г. постаје придружени члан Потрошачке Интернационале и мреже FAO/NVO/CSO за борбу против сиромаштва у Европи.

2011.г. Покрет је уписан у Регистар удружења под називом Покрет за заштиту потрошача – Србије.

 

Области  деловања:

 • Развој Покрета потрошача;
 • Стварање услова и остваривање правне заштите потрошача;
 • Праћење и унапређење економског положаја потрошача;
 • Упоредно испитивање и оцењивање квалитет животних намирница, предмета опште употребе и услуга;
 • Потрошачко образовање;
 • Потрошачко информисање;
 • Успостављање и развој институционалне сарадње и учествовање у доношењу одлука од значаја за остваривање и заштиту права и интереса потрошача;
 • Развој информационог система потрошача;
 • Развој специјализованих и специфичних потрошаких организација.

Правне основе за деловање Покрета потрошача налазе се, поред Закона о заштити потрошача и у:

 • Закону о облигационим односима;
 • Закону о удружењима,
 • Закону о информисању и
 • Закону о трговини;
 • Правилницима, стандардима и другим прописима, као и у
 • Смерницама ОУН о основним правима потрошача из 1985. и 1999.