Category: маркетинг

Истинитост рекламних порука

На основу  Закона о оглашавању, провера истинитости рекламних порука је у надлежности Тржишне инспекције, а врши се, по правилу, на основу пријаве. Проверу истинитости тврдњи о својствима робе треба да врше и недлежне инспекције (Тржишна, Туристичка, Ветеринарска, Пољопривредна, Фитосанитарна и Санитарна инспекција), у зависности  од врсте робе или услуга, за које постоји  оправдана сумња да роба немају оглашена, декларисана и/или очекивана својства.

Потрошачи у Србији су изложени недопустиво агресивним рекламама робе и услуга. Од њих нису поштеђена деца, болесни, инвалиди и друге осетљиве потрошачке групе. У креирању и објављивању реклама често се не поштују законске оредбе и етички кодекси. Не постоји политичка воља за примену закона и етичких норми, којим су уређена ова питања. Због тога смо изложени масовним врло агресивним рекламама. Не примењују се одредбе закона о: оглашавању, заштити потрошача, безбедности хране, конкуренцији, туризму и др. Read More