Блог

Пратите вести, најзначајније догађаје и идеје у вези са разним потрошачким темама, из Србије и света!

Организовање задруге Да би остваривала економију обима и успешније пословала, задруга треба да има што већи број чланова, са остваривањем што већег промета. Ради тога, члановима задруге треба да постане што већи број потрошача који су заинтересовани да се трајно снабдевају одређеним производима и користе одређене услуге. Да би се такав интерес подстакао, потребно је: да појединачни члански улози буду довољно ниски да задруга буде приступачна и за најсиромашније потрошаче; да делатност задруге буде што разуђенија да задовољи што шири круг потреба задругара; да буде загарантован квалитет производа и услуга које задруга обезбеђује; да са

...

Сваке године, на Светски дан права потрошача се окупља глобални покрет потрошача и изнова се истичу потрошачка права у циљу промене свести људи путем осветљавања значајних питања за наш живот, али и живот будућих генерација.  #BetterDigitalWorld Овогодишња кампања, организација потрошача широм света, у фокус поставља дигиталне технологије чији је утицај на потрошаче све теже мерљив. Несумњиво је да дигиталне технологије нуде многе погодности укључујући боље комуникације, приступ информацијама и већи избор, удобност и др. Међутим, ипак су отворена питања попут: приступа на интернет значајном броју потрошача, побољшања квалитета е-услуга, којим online услугама и производима потрошачи

...

Улога потрошачко-услужне задруге  Потрошачко-услужна задруга није трговачка организација, већ облик самоорганизовања потрошача у задовољавању сопствених животних потреба. Оно се састоји у самосталном заједничком обезбеђивању одговарајућих производа и услуга за подмиривање одређених потреба у породичном домаћинству, односно месту становања или на радном месту. Основни смисао задружног самоорганизовања потрошача је: животно целисходније и рационалније, праведније, квалитетније, сигурније и јефтиније обезбеђивање животних средстава, него преко приватних фирми руковођених превасходно профитабилношћу. Због тога су потрошачко-услужне задруге позване да обезбеђују: животно безбедно и одрживо снабдевање; самозаштиту од профитоманског искоришћавања и нехуманог малтретирања потрошача; задовољавајући квалитет производа и услуга; сигурно и

...

Сива економија има огроман утицај на економско, политичко и друштвено стање у земљи и свету. Она као  феномен није свестраније сагледана. И када евидентно  угрожава  виталне интересе земље, само се  делимично отвара. Без намере да се у потпуности дефинише, мора се рећи да је: кочница привредном развоју земље, вид нелојалне конкуренције, генератор мита и корупције, опасност по живот,  здравље и џеп потрошача. Захвата све области привредног и друштвеног живота, производњу, промет, услуге, занатство, образовање, културу, здравство… Увек је повезана са државним органима. По правилу, има и међународну димензију. Мотиви и пословна филозофија сиве економије се

...

Aнализама здравствене безбедности дечије хране, током новембра претходне године, Саниратарна инспекција надлежна за безбедност и квалитет дечије хране, утврдила је присуство пестицида у више различитих узорака дечије хране. По изјави Главног санитарног инспектора, било је то у малим количинама, које не могу да изазову штетне последице. Из потрошачког угла и по прописима којим се уређује ова област, није дозвољено присуство пестицида у дечијој храни ни у минималним количинама! Због тога је и наложено да се повуку из продаје и врате произвођачу да их због неисправности уништи.

...

Светски дан права потрошача обележава се од 15. марта 1983. године, у знак захвалности Џону Ф. Кенедију, који је 15.марта 1962. године у Конгресу САД предложио, a Конгрес прихватио, четири основна права потрошача: Прaво на безбедност, Право да потрошач буде информисан, Право на избор и Право да буде саслушан. У обраћању Конгресу, Кенеди је тада рекао: “ Потрошачи по дефиницији укључују све нас… Они су највећа економска група, која утиче и на коју утиче готово свака јавна и приватна економска одлука. А ипак, они су једина значајна група…чији се погледи често не чују”.

...
Page 2 of 212