Пестициди у дечијој храни

Aнализама здравствене безбедности дечије хране, током новембра претходне године, Саниратарна инспекција надлежна за безбедност и квалитет дечије хране, утврдила је присуство пестицида у више различитих узорака дечије хране. По изјави Главног санитарног инспектора, било је то у малим количинама, које не могу да изазову штетне последице.

Из потрошачког угла и по прописима којим се уређује ова област, није дозвољено присуство пестицида у дечијој храни ни у минималним количинама! Због тога је и наложено да се повуку из продаје и врате произвођачу да их због неисправности уништи.

У овом случају, могли су да се појаве у храни путем воћа и поврћа које је коришћено у њиховој производњи и то њиховом прекомерном и нестручном употребом и/или неадекватним складиштењем.

Без намере да набрајамо факторе који узрокују пад квалитета намирница, истичемо:

промену система контроле квалитета и безбедности хране,

преношење одговорности на недовољно спремне произвођаче да преузму одговорност за безбедност и квалитет  хране и

смањење улоге и одговорности државних органа за стање  безбедности и квалитета хране.

У нашем систему контроле квалитета и безбедности робе изгубљен је из вида конфликт интереса бизнис сектора између максимирања профита и безбедности и квалитета робе.

Прописима о безбедности и квалитету хране омогућава се увоз и производња неквалитетних и недовољно безбедних производа.

Пренаглашене су тврдње неких произвођача, трговаца, државних функционера и високих чиновника да је пад квалиета робе, укључујући и храну, последица пада стандарда становништва. То је само делимично тачно.

И недовољно потрошачко информисање и образивање, као и лоша организација потрошача имају утицај на пад безбедности и квалитета хране!

Велики утицај имају и погрешна решења у  Закону о заштити потрошача и недопустиво слаба примена потрошачких закона!

Продаја робе нижег нивоа квалитета у земљама источне Европе и у Србији је дуго  присутна.

Познато је да водеће фирме производе робу нижег квалитета за ове земље. Узроци нису у компанијама које производе такву робу, ако је роба исправно декларисана. Они су у прописима и пракси земаља које јефтино распродају свије тржиште.

Categories: блог, храна

Leave a Reply