Принципи на којима се заснива органска пољопривреда

ПРИНЦИП ЗДРАВЉА
Органска пољопривреда треба да одржи здравo земљиштe, здравље биљака, животиња и људи, као и једну, и једину, недељиву природну целину;

ЕКОЛОШКИ ПРИНЦИП
Органска пољопривреда треба да се заснива на живим еколошким системима, да ради са њима, опонаша их и помаже им да се одрже.

ПРИНЦИП ПРАВЕДНОСТИ
Органска пољопривреда треба да буде изграђена на односима који обезбеђују праведност, поштујући заједничко окружење и животне могућности; и

ПРИНЦИП НЕГОВАЊА И СТАРАЊА
Органском пољопривредом треба да се управља на превентиван и одговоран начин, да би се заштитило здравље и благостање садашњих и будућих генерација и окружења.

Органска  пољопривреда даје много више простора и могућности за развој села од конвенционалне пољопривредне производње.

Leave a Reply