Serbia organica

Национално удружење за развој органске производње Serbia organica је национална кровна асоцијација за развој органске производње посвећена целокупном унапређењу органске производње. Основана маја 2009. године, као независна, невладина организација иницирана идејом учесника овог сектора производње.

Активности спроводи на територији целе Србије и удружује представнике читавог сектора,  произвођаче, прерађиваче,  удружења, дистрибутере, трговце, контролне организације, образовне и истраживачке институције и сарађује са свим релевантним владиним и невладиним субјектима са мисијом  да органску производњу учини поузданом и конкурентном граном производње на домаћем и на међународном тржишту.

Наша мисија је унапређење здравља људи, животиња и окружења (тло, вода, атмосфера). Желимо да допринесемо очувању природних ресурса и да сачувамо укус «мајке природе» за будуће нараштаје.

Мисија нам је и да помогнемо српском пословању  у сектору органске производње да постане поуздан и конкурентан снабдевач органском храном на локалном и међународном тржишту.

Своје активности спроводимо на различитим пољима  кроз неколико центара формираних унутар асоцијације: Едукативни центар,  Центар за промотивне и маркетиншке активности, Инфо центар и Издавачки центар.

Serbia organica представља кључну тачку у информисању о сектору органске производње и обезбеђује повезаност међу домаћим, али и страним учесницима.Заузима се за интересе свих учесника ланца вредности, спроводи обуке у циљу подизања нивоа знања свих релевантних субјеката, па је едуковала саветодавце из  пољопривреднх стручних служби, наставнике пољопривредних  и прехрамбено технолошких школа, удружења произвођача, заузела се за увођење предмета из ове области у систем образовања стручних школа и др. Такође, реализује и истраживања тржишта и тржишну повезаност са купцима из иностранства и организује наступ на међународном сајму Biofach. Као национална асоцијација, окупља стручњаке и афирмише истраживање и развој органске производње. Спроводи различите промотивне кампање у циљу развијања, унапређења и ширења знања и подизања свести о органској производњи међу потрошачима.Потрошаче и произвођаче повезује организовањем раличитих промотивних активности као што су организоване посете органским произвођачима, едукација потрошача у малопродајним објектима, органзацијом фестивала и наступа на домаћим сајмовима од којих је назначајнији Пољопривредни сајам у Новом Саду. Заузима се за обезбеђење продајних места за органске произвођаче и пвећање видљивости органских производа на њима.

У сарадњи са ЈКП „Градске пијаце Београд“ покренула је  2011. године прву сталну пијацу сертификованих органских производа у Београду, на Новом Београду

С обзиром на своју позицију, имамо приступ информацијама везаним за читав сектор органске производње.

Наше активности представљају интегрални део Националног програма развоја органске производње у Србији који је део Националног програма руралног развоја Републике Србије.

Serbia organica сарађује са Министарством пољопривреде, а предмет сарадње чине: достављање мишљења и предлога везаних за нормативну активност; заједничко промовисање органске производње; размена мишљења и ставова у области органске производње; учешће у обуци и информисању носилаца регистрованих пољопривредних газдинстава,  учешће у раду Стручног савета за органску производњу и у различитим радним групама, организација сајмова и изложби.

У Привредној комори Србије је 2010. године  иницирала оснивање Групације за органску производњу у којој је врло активна и иницира  бројне активности за обезбеђивање повољног привредног амбијента за развој органске производње.

Serbia organica има за циљ да све наведено обухвати у једном интересу, а то је промоција вредности органске производње и раст свих индикатора који указују на развој ове производње.

Leave a Reply