Услуге Кабловске ТВ – пресељење

Имао сам уговор на две године са оператером кабловске ТВ Радијус вектор.Услед продаје стана преселио сам се на другу локацију на којој они немају техничких могућности за пружање услуге Кабловске ТВ. Измирио сам сва дуговања према њима и вратио сву опрему која ја била код мене на корисшењу, и том приликом раскинуо уговор.Међутим они сматрају да ја имам обавезе плаћања кабловске телевизије до краја уговора и испоставили су ми рачун на 50.000. динара за услугу коју коју они не могу да изврше.Преселио сам се зато сто сам продао стан после две године продаје,нисам сам знао кад ћу га продати,то не може нико знати,они не могу на новој локацији да изврше услугу,али могу да наплате неизвршену услугу,ово је практично раскид уговора са њихове стране,наплаћују неизвршену услугу, и забрањују и кажњавају слободно кретање и промену адресе услед више силе .
Молим вас за мишљење ста да радим.

За одговор на Ваше питање шта да радите, потрбни су подаци: када је закључен и када истиче Уговор, под којим условима  се Уговор  може раскинути? Да ли је продаја стана наведена као разлог за раскид уговора? Које сте информације добили од провајдера пре закључења уговора и на основу чега су Вам испоставили рачун на 50.000,00 динара.

Продаја стана и пресељење, вероватно, нису наведени као основ за раскид уговора.  Због тога провајдер сматра да имате обавезу да платите кабловску телевизију до истека уговора.  Ви провајдеру приписујете одговорност за раскид уговора, јер није омогућио коришћење кабловске телевизије у новом стану, на новој локацији. Сматрате да Вам тиме забрањује слободно кретање и промену адресе, а промену адресе сматрате вишом силом. Мислим да су ово нереална очекивања и нису заснована на закону. Уз то небитна су за ваша права, у овом случају.

Међутим, из наведених података, повреда Ваших потрошачких права  могло би да буде:

–           испостављање рачуна на износ од 50.000 динара, вероватно за преостали део потраживања, једнократна наплата преосталог уговореног износа до истека уговора, под условом да није уговорена  обавеза да се у случају раскида уговора једнократно исплати преостали уговорени износ;

–          испостављање рачуна за услугу коју  неће моћи да се изврши је недопустиво, утолико пре што провајдер сигналом  не покрива простор Вашег новог стана;

–          непотпуно претходно , пре закључења уговора, ако је уговор потписан после доношења новог  Закона о заштити потрошача, којим се трговци  обавезују да потрошаче  претходно информишу. У овом случају, провајдер је био дужан да Вас обавести у којим  деловима града има обезбеђене техничке услове за пружање услуга кабловске телевизије. Непотпуно претходно информисање је прекршај, може се третирати као непоштена пословна пракса и бити разлог за раскид уговора, без потраживања преосталог дела уговореног износа, па и могућу обавезу провајдера на правично обештећење. За  потпун одговор и примењив савет, неопходна је анализа Уговора.

Незахвално је и недопустиво давати мишљења на основу непотпуних информација. Предлажем Вам да се  анализира усклађеност  Уговора са законом. Потом да се провајдеру поднесе писмена рекламација. У њој треба навести када сте закључили и када раскинули Уговор, истаћи проблем претходног информисања, што Вас је довело у заблуду, незнајићи да не обезбеђују кабловску телевизију ан целој територији Града, ако је тако. Треба да оспорите потраживање од 50.000,00 динара, чињеницом да покушавају да наплате услугу коју не могже да изврши. Тражите да рекламацију реши у што краћемроку, не дужем од 15 дана И да Вас о решењу рекламације обавести у законском року од 8 дана, Ако са провајдером не нађете решење, предлажем да се за помоћ обратите Републичкој агенцији за телекомумокације (РАТЕЛ-у). Она је надлежнаи за решавање потрошачкихспорова у коришћењу кабловске телевизије. Такође, можете се обратити једнојм од регионалних саветодавних центара ( у Београду постоје 4), у којим Министарство трговине, туризма и телекомуникација финансира адвокате и правнике да потрошачима пружају бесплатну помоћ у решавању потрошачких спорова.

Да смо имали Уговор, дали бисмо Вам потпуније мишљење и савете.

Охрабрујемо Вас да истрајавате у остваривању и заштити Ваших потрошачких права, јер тако, доприносите  јачању заштите потрошачких права у Републици Србији.

 

С поштовањем,

Петар Богосављевић

Leave a Reply