Интернет провајдер – проблем брзине протока

Интересује ме ко је надлежан за контролисање интернет провајдера? Ево о чему се ради. Корисник сам услуге интернета и брзина интернета коју би ми требало да обезбеђују је 10/2 (10 Мбита/с за доwнлоад и 2 Мбита/с за уплоад), међутим у задњих годину дана имам свакодневних проблема са протоком тј. са брзином протока. Звао сам их небројено пута досадио сам себи и њима и након позива неколико дана имам нормалан проток, па опет настају проблеми. Да напоменем да се оглашавају непрестано на једној радио станици. Ово се све дешава у Београду. Шта треба учинити да их се доведе у ред? Да ли постоји начин да кад нешто платите да то и добијете?

Републичка агенција за телекомуникације (РАТЕЛ) је надлежна за контролу интернет рада провајдера. Провајдер је обавезан да извршава уговорене брзине протока.  У потписаном уговору се, поред осталог, дефинише и брзина протока информација, цена, обавезе провајдера и права корисника. Требало би да су дефинисане обавезе провајдера ако не извршава уговорене обавезе (умањење цене, раскид уговора, обештећење и др.). Нисте навели да ли су уговорене последице, односно обавезе провајдера, ако не извршава уговорене обавезе, односно која се Ваша права.

Истакли сте да имате свакодневне, дуготрајне проблеме са брзином протока података, односно (непотпуним извршавањем уговорне обавезе провајдера). То може да буде разлог за раскид уговора и Ваш захтев за правично обештећење, али без увида у уговор,не треба коментарисати могуће ситуације.

Тврдите да сте провајдера звали небројено пута, да након позива неколико дана имате нормалан проток информација и да се потом поново појављују проблеми. Из увог се може закључити да провајдер, вероватно,  нема капацитете за извршавање уговорених обавеза према свим корисницима.

Mислим да сте изабрали најнеповољнији вид комуникације са провајдером. Из искуства знам да се најређе рашавају пријављене рекламације телефоном, осим када се телефонски разговори снимају. Због тога предлажем да се провајдеру обратите писмено (меjлом), да се позовете на уговор, опишете проблеме које имате са брзином протока информација, наведете време настајања и дужину трајања прекида смањеног протока података, да захтевате трајне услове за коришћење уговорене  брзине преноса података, а најкасније у року од 15 дана, умањење износа рачуна, накнаду штете и писмени одговор  на рекламацију, у законском року од осам дана. Напомените да ћете, ако не поступи у складу са Вашим захтевима, захтевати раскид уговора и пуно обештећење, као и да чете се за заштиту права обратити надлежним државним органима и етичким телима.

Проблеми односа давалаца услуга, продаваца и произвођача на једној и потрошача на другој страни све су израженији. Погоршава се регулатива, посебно подзаконска. Организација независних облика потрошача је недовољна. Бизнис сектор је све организованији. Повољнији положај потрошача,како ви кажете “довођење у ред” давалаца услуга је могуће и пожељно. Може се постиће бољим познавањем права потрошача, институцуја које се баве заштитом права и интереса потрошача и поступака како се она штите и остварују. Морамо знати да се без добре организације независних облика организовања потрошача, потрошачке солидарности и истрајавања на њиховом оствраривању, мало шта може остварити, јер се права потрошача тешко стичу, а лако губе.

Да, постоје начини и могућности да потрошач, односно корисник услуге добије плаћени производ, односно услугу.То се подразумева. Ако се то не обезбеди у нормалној комуникацији са продавцем, односно даваоцем услуга, у сваком конкретном случају постоје начини како се то остварује.

Истакли сте да се провајдер непрестано оглашава на једној радио станици. То је његово право, али уз обавезу да рекламне поруке буду тачне, да не кориснике не доводе у заблуду, да нису обмањујуће и да не навое потрошаче да доносе неразумне одлуке о избору. Објављена   рекламна порука обавезује оглашивача да је изврши, значи мора се извршити.

С поштовањем,

Петар Богосављевић

Leave a Reply